Thursday, April 28, 2011

Kedudukan saf ketika hanya ada seorang makmum

Assalamualaikum ,

Apabila solat berdua (seorang imam dan seorang makmum). Saf makmum ialah di sebelah kanan dan selari dengan imam. Tidak ke belakang mahupun ke hadapan walau sedikit. Ini berdasarkan dalil berikut:Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdillah al-Anshaari Radiallahu ‘anhu:“…Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam berdiri untuk menunaikan solat, Lalu aku pun datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Rasulullah SAW menarik tanganku lalu memindahkanku ke sebelah kanan baginda. Kemudian datang pula Jabbar bin Shakr . Beliau berwudhu’ lalu mengikut kami bersolat, beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Baginda pun menarik tangan kami berdua lalu memindahkan kami ke belakang baginda…” [Sahih Muslim: 3010]Syaikh ‘Abdul Karim bin ‘Abdillah Al-Khudair hafizahullah menerangkan: Makmum yang hanya seorang diri (bersama imam) jika dia berada di sebelah kanan imam, posisi yang tepat adalah dia berada selari dengan imam. Posisinya adalah sebagaimana dia berada satu saf dengan imam. Ini kerana saat itu, posisi makmum yang seorang diri bersama imam dianggap satu saf sehingga posisi imam dan makmum yang tepat ketika itu adalah selari.Sebahagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahawa makmum hendaklah berdiri ke belakang sedikit dari posisi imam. Namun di dalam hal ini, mereka tidak menyebutkan hujah daripada dalil. Mereka hanya berhujah bahawa posisi imam mestilah di depan makmum. Inilah asalnya menurut mereka. Jika makmum hanya seorang diri, maka hendaklah imam sedikit ke hadapan dengan alasan tadi. Namun yang tepat, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa makmum hendaklah berada sedikit di belakang imam. Akan tetapi jika makmumnya dua orang, maka posisinya adalah di belakang imam.Sumber: Syarh Al Muharror, Kitab Ash Sholah, http://www.khudheir.com/text/5467

cara solat taubat

Assalamualaikum ,

Solat TaubatAllah Ta’ala berfirman,

“Dan (juga) orang – orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa – dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui” (QS. Ali Imran : 135)

Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk sentiasa berusaha bertakwa kepada Allah Ta’ala, juga selalu merasa dalam pengawasan-Nya, serta tidak terjerumus ke dalam maksiat. Jika pun seorang muslim berbuat dosa, maka sudah menjadi kewajipan baginya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta’ala. Dan Rasulullah ShallallaHu alaihi wa sallam telah mensyari’atkan solat ini ketika saat bertaubat.Dari Ali radhiyallaHu ‘anHu, bahawa Rasulullah ShallallaHu alaiHi wa sallam bersabda,“Tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa lalu dia bangun dan bersuci, kemudian mengerjakan shalat, dan setelah itu memohon keampunan kepada Allah melainkan Allah akan memberikan keampunan kepadanya” (HR. At Tirmidzi no. 406, lafazh ini miliknya, Abu Dawud no. 1521, Ibnu Majah no. 1395 dan lainnya, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih Sunan At Tirmidzi I/128)

Berikut beberapa doa mohon ampunan kepada Allah Ta’ala yang dapat dibaca setelah shalat :

“Rabbanaa dzalamnaa anfusanaa wa illam taghfirlanaa war hamnaa lakuunanna minal khaasiriin” yang ertinya “Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang – orang yang merugi” (QS Al A’raaf : 23)“AllaHumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illa anta, faghfirlii maghfiratan min ‘indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim” yang artinya “Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu ampunilah dosa – dosaku dengan ampunan dari sisi-Mu dan berikan rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang” (HR. Al Bukhari no. 834 dan Muslim no. 2705)

Maraji’ :

Meneladani Shalat – shalat Sunnah Rasulullah, Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, Pustaka Imam Syafi’i, Bogor, Cetakan Kedua, Rabiul Awal 1425 H/ April 2004

pengetahuan bersama

Assalamualaikum ,

Saudaraku yang semoga kita selalu mendapatkan taufik Allah, seringkali kita mendengar kata bid’ah, baik dalam ceramah maupun dalam untaian hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun, tidak sedikit di antara kita belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan bid’ah sehingga seringkali salah memahami hal ini. Bahkan perkara yang sebenarnya bukan bid’ah kadang dinyatakan bid’ah atau sebaliknya. Tulisan ini -insya Allah- akan sedikit membahas permasalahan bid’ah dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih mengenalnya sehingga dapat mengetahui hakikat sebenarnya. Sekaligus pula tulisan ini akan sedikit menjawab berbagai kerancuan tentang bid’ah yang timbul beberapa saat yang lalu di website kita tercinta ini. Sengaja kami membagi tulisan ini menjadi empat bagian. Kami harapkan pembaca dapat membaca tulisan ini secara sempurna agar tidak muncul keraguan dan salah paham. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

AGAMA ISLAM TELAH SEMPURNA

Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, agama Islam ini telah sempurna sehingga tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan dari ajaran Islam yang telah ada.

Marilah kita renungkan hal ini pada firman Allah Ta’ala,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Ma’idah [5] : 3)

Seorang ahli tafsir terkemuka –Ibnu Katsir rahimahullah- berkata tentang ayat ini, “Inilah nikmat Allah ‘azza wa jalla yang tebesar bagi umat ini di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini, juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai penutup para nabi, dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam halalkan dan perkara yang haram adalah yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam haramkan.” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, pada tafsir surat Al Ma’idah ayat 3)

SYARAT DITERIMANYA AMAL

Saudaraku –yang semoga dirahmati Allah-, seseorang yang hendak beramal hendaklah mengetahui bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Kedua syarat ini telah disebutkan sekaligus dalam sebuah ayat,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Rabbnya dengan sesuatu pun.” (QS. Al Kahfi [18] : 110)

Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini, “Inilah dua rukun diterimanya amal yaitu [1] ikhlas kepada Allah dan [2] mencocoki ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718)

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, “Hadits ini adalah hadits yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadits ini merupakan timbangan amalan zhohir (lahir). Sebagaimana hadits innamal a’malu bin niyat [sesungguhnya amal tergantung dari niatnya] merupakan timbangan amalan batin. Apabila suatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah, pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah dan Rasul-Nya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali.” (Jami’ul Ulum wal Hikam, hal. 77, Darul Hadits Al Qohiroh)

Beliau rahimahullah juga mengatakan, “Secara tekstual (mantuq), hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang tidak ada tuntunan dari syari’at maka amalan tersebut tertolak. Secara inplisit (mafhum), hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang ada tuntunan dari syari’at maka amalan tersebut tidak tertolak. …Jika suatu amalan keluar dari koriodor syari’at, maka amalan tersebut tertolak.

Dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘yang bukan ajaran kami’ mengisyaratkan bahwa setiap amal yang dilakukan hendaknya berada dalam koridor syari’at. Oleh karena itu, syari’atlah yang nantinya menjadi hakim bagi setiap amalan apakah amalan tersebut diperintahkan atau dilarang. Jadi, apabila seseorang melakukan suatu amalan yang masih berada dalam koridor syari’at dan mencocokinya, amalan tersebutlah yang diterima. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan suatu amalan keluar dari ketentuan syari’at, maka amalan tersebut tertolak. (Jami’ul Ulum wal Hikam, hal. 77-78)

Jadi, ingatlah wahai saudaraku. Sebuah amalan dapat diterima jika memenuhi dua syarat ini yaitu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka amalan tersebut tertolak.

PENGERTIAN BID’AH

[Definisi Secara Bahasa]

Bid’ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. (Lihat Al Mu’jam Al Wasith, 1/91, Majma’ Al Lugoh Al ‘Arobiyah-Asy Syamilah)

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta’ala,

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allah Pencipta langit dan bumi.” (QS. Al Baqarah [2] : 117, Al An’am [6] : 101), maksudnya adalah mencipta (membuat) tanpa ada contoh sebelumnya.

Juga firman-Nya,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

“Katakanlah: ‘Aku bukanlah yang membuat bid’ah di antara rasul-rasul’.” (QS. Al Ahqaf [46] : 9) , maksudnya aku bukanlah Rasul pertama yang diutus ke dunia ini. (Lihat Lisanul ‘Arob, 8/6, Barnamej Al Muhadits Al Majaniy-Asy Syamilah)

[Definisi Secara Istilah]

Definisi bid’ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al Imam Asy Syatibi dalam Al I’tishom. Beliau mengatakan bahwa bid’ah adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا المُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُدِ للهِ سُبْحَانَهُ

Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) yang menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala.

Definisi di atas adalah untuk definisi bid’ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi).

Adapun yang memasukkan adat (tradisi) dalam makna bid’ah, mereka mendefinisikan bahwa bid’ah adalah

طَرِيْقَةٌ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيْقَةِ الشَّرْعِيَّةِ

Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) dan menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika melakukan (adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika menjalani syari’at (yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah). (Al I’tishom, 1/26, Asy Syamilah)

Definisi yang tidak kalah bagusnya adalah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan,

وَالْبِدْعَةُ : مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

“Bid’ah adalah i’tiqod (keyakinan) dan ibadah yang menyelishi Al Kitab dan As Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf.” (Majmu’ Al Fatawa, 18/346, Asy Syamilah)

Ringkasnya pengertian bid’ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. (Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al Fairuz Abadiy dalam Basho’iru Dzawit Tamyiz, 2/231, yang dinukil dari Ilmu Ushul Bida’, hal. 26, Dar Ar Royah)

Sebenarnya terjadi perselisihan dalam definisi bid’ah secara istilah. Ada yang memakai definisi bid’ah sebagai lawan dari sunnah (ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy Syatibi, Ibnu Hajar Al Atsqolani, Ibnu Hajar Al Haitami, Ibnu Rojab Al Hambali dan Az Zarkasi. Sedangkan pendapat kedua mendefinisikan bid’ah secara umum, mencakup segala sesuatu yang diada-adakan setelah masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam baik yang terpuji dan tercela. Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Asy Syafi’i, Al ‘Izz bin Abdus Salam, Al Ghozali, Al Qorofi dan Ibnul Atsir. Pendapat yang lebih kuat dari dua kubu ini adalah pendapat pertama karena itulah yang mendekati kebenaran berdasarkan keumuman dalil yang melarang bid’ah. Dan penjelasan ini akan lebih diperjelas dalam penjelasan selanjutnya. (Lihat argumen masing-masing pihak dalam Al Bida’ Al Hawliyah, Abdullah At Tuwaijiri, www.islamspirit.com)

Inilah sedikit muqodimah mengenai definisi bid’ah dan berikut kita akan menyimak beberapa kerancuan seputar bid’ah. Pada awalnya kita akan melewati pembahasan ‘apakah setiap bid’ah itu sesat?’. Semoga kita selalu mendapat taufik Allah.

***

Disusun oleh : Muhammad Abduh Tuasikal, S.T.
Dimuroja’ah oleh : Ustadz Aris Munandar
Artikel www.muslim.or.id

Sunday, April 24, 2011

Friday, April 22, 2011

yeay , already reach 19teen :)

assalamualaikum ,

yeay , buat persiapan awal.. kepala saket + dgn ulsernyee jd tdo awal la smlm dlm kul 10 da tdo da.. ttbe dlm pkul 12 lbeh rase getaran hp..yeay , diee.. haha.. dan tnpe mmbuang mase tros send msg wishin' his b'day :D adooii , bole die kate sala.. sabo jela.. yeee , maklumla sy nie pelupa.. ohh , jd nk knekn sy la.. ohho tidak , tidak akn b'jayee..haha.. die pon wt xtau jee.. cm btoi2 la bkn b'day die ary niee..hehe
dlm kul 9 mlm td die send his b'day cake :) nie ha..komen :

► 1st tgk , yeay.. btoi la.. haha.. yeye je kate sala :)
► wow , sedap la pulak ble tgk..ase nk mkn jee :D
► ish , lawa pulak reka bentuk die..
► no wonder la , pebret kaler ^_^papepon ,
selamat hari lahir..
semoga d berkati dan d rahmati oleh ALLAH.. ameen
mendapat apa-apa yg d inginkan tp mst ada usaha + tawakal + doa :)
berada d samping keluarga tersayang :D

best of luck :)

Saturday, April 9, 2011

Anut TIGA agama sebelum peluk islam

Assalamualaikum ,

perkongsian bersama.. tajuk ini telah menarik perhatian sy untuk mmbacenyee..
bermula la kisah....

Sebelum mndpt hidayah Allah SWT , insan ini telah mnganut tiga agama yg berbeza dalam perjalanan hidupnya. Di awal kehidupannya , beliau d percayai menganut kepercayaan animisme yg dperoleh drpd susur galur nenek moyangnya..
" dlm pegangan ini , penganutnya mmpunyai kepercayai utk menganggap ssuatu objek mmpunyai roh. stiap batu , pokok dan lain2 mmpunyai roh tersendiri " ujar individu berdarah campuran iban-cina ini iaitu Muhammad Saiful Chua..
sampai suatu ketika anak kedua drpd lima beradik ini berfikir tntg pegangannya.
" mngapa kita harus mnyembah pokok atau batu sedangkan kita sendiri sbgai manusia mmpunyai kelebihan? "
persoalan ini mendorong beliau utk berubah pegangan dan mula berjinak2 dgn agama anutan bapanya , agama buddha..
" sy lihat mrke bersembahyang d kubur nenek moyang dan menyembah kubur. sy tidak dpt menerima mengapa kita harus menyembah kubur dan moyang kita sedangkan mereka juga manusia spt kita ? "

beliau terus mncari kebenaran yg hakiki....

pd tahun 2004 , seorg rakan dan juga seorg pendakwah Kristian cbe mengajak dan mempengaruhi sy utk masuk agama Kristian . Setelah d beri ceramah , akhirnya sy d baptiskan d gereje sehingga mnjadi pendakwah Kristian.
dlm pd itu , beliau mseh blum puas hati t'hadap pegangan nya ketika itu kerana terdapat ritual yg menyebabkan beliau sangsi akn agama tersebut..
" t'dpt satu amalan mencium kaki patung . hal ini mmberi sy satu persoalan apakah jenis ritual ini ? " kata saiful..

sehingga la beliau menemui agama islam..
" sy mula belajar mngkaji siapa itu Allah . Adakah dia beranak dan diberanakkan?" tambah saiful..
Bapa saudaranya bnyk mmbantu beliau dlm mengenal islam dgn lbeh mndalam..
beliau jg mula memikirkan hukum dalam islam spt pengharaman arak dan daging dalam islam? beliau menkaji dan mendapati terdapat cacing pita d daging ke dua2 binatang tersebut , smkin lama cacing pita itu mmbesar d dpn mata beliau..jelaslah , mengapa ia d haramkna dlm islam..
walaupun diterima baek oleh keluarga tntg memeluk agama islam..namun, bapa beliau menyekat segala perbelanjaan nye.. ibu dan kakak nya bnyk mmbantu..


keluarga angkat bnyk mmberi sokongan dan dorongan.. bnyk perubahan yg beliau dapat melalui agama islam..
" spt kata beliau : sejak bertemu dn abg dan kluarga angkat , sy smkin hari smkin mendalami islam.. sehinggalah 5 syawal , sy seperti sudah b'sedia memeluk islam ".

" kini sy berasa lebih tenang " kata saiful..

di harap kisah ini mmberi kesedaran kepada kita ( umat islam ) yg sememangnya sejak lahir suda bergelar islam namun sebaliknya bg mereka..

Monday, April 4, 2011

wats a relief.....

Assalamualaikum ,

today , i would like to talk about MUET ( Malaysian University English Test )..

in da beautiful morning + acid rain fall from da sky..haha.. i'm not feelin' goin' to schollaaa.. 20 minute pass, haha witout in realize , dad says his desire to send me to schollaaa.. arghhh.. y must b today ? oke2 , enough :0 manglish laa.. haha

pg2 ag hujan suda turun dgn ayunyee , mendengar titisan air hujan mmbuatkan hatiku sayu dan sepi dan terharu.. bagaimana aku dapat mnghadapi hari nie dgn tenang dan jayanyee.. huaaargahh..berkat dorongan ibu bapa , guru-guru , kakak adek , si dia dan kawan2..aku mngagahkn diri untuk mandi dan sembahyang dan b'siap utk ke sekolah.. tanpa permintaan dari awal ayah dengan gaya b'sahaja menyatakan keinginannya untuk menghantarku ke sekolah.. wohaa , sangat gembira di hatiku apabila mendengarnyaa.. haha..mak pulak dengan ceramahnye yang panjang lebar menyuruh anaknya ini untuk menjawab speakin' london dgn bersahaja.. sangat terharu :)
si kakak pulak dengan gaya tak sedar diri menyuruh diriku untuk memberitahu soalan yang keluar kerana dia juga akan mengambil test tersebut pada 11 APR 2011.. ( aku : sambil menjeling , ahh.. tak nak bg tau.. wekk :P ) bermula la rutin harian bersalam salaman :D
oke2.. sesampai di sekolah..kawan2 suda kelihatan di kantin sambil membincangkan mengenai test yg bakal kami hadapi sebentar ag.. 5 kump di sesi 1 ( 7.30-11.00) , 4 kump di sesi 2 ( 11.00 - .... )

sy bersama pijot , hakimah dan liza merupan team sailormoon.. kami melawan musuh tepat pukul 12.30.. musuh2 kami sgt comei dan agak periang.. sekurang2nya kami tidak gentar hendak melawan mereka..haha..
walaupun pada permulaan agak suram tapi apabila sampai bergabung tenaga kami bersatu dengan jayanyee sampai terlebih masa pulak.. agak over ye d situ.. terima kassssseh :D haha..
apabila masa kami bertukar mnjadi sailormoon suda tamat , kami keluar daripada dewan kalah mati itu dengan senyuman yang lebar namun kami berasa sedih dengan gaya kami berlawan.. ( speakin' la..haha ) kami turun dengan big big smile on our face :D
Helfi dengan sabarnye menunggu ketibaan kami dari lapangan terbang dengan kesabaran yang memuncak.. kami menceritakan kepadanya tntg apa yg suda terjadi sewaktu perlawanan sebentar tadi.. haha.. kami ketawa dengan kuatnyee..

adoii, ringkas pulak laa..haha

pastu helfi ajak g central market nk p wat kad rapid pas pelajar.. ase nk ikot pulak.. + nak mkn bnyk2 nnt..hehe.. ttbe xjd sbb ingkan kad tu hanye utk 30 ary bkn unlimited dan bole topup2..
jadi ubah rancangan p jusco p makan..yeay.. best.. kami b'tiga makan yee mee sizzlin' :0 sgt sedap..haha..nk tgk bntuk die ke?? nahh..pastu kami pegi MPH tgk dan beli buku :) haha.. okee , da saket kaki la.. jum balik :D tata~

cume nak cte lege MUET speakin' da abes.. haha..

Sunday, April 3, 2011

Jom Masuk U kengkawan :D

Assalamualaikum ,

yeay , JOM MASUK U :)

ehh ape tu?? tak penah dga la.. sejenis makanan ke tu? macam sedap jee.. meh tgk rame2 nie la ghopenyee..2 April 2011.
semalam sepatutnye sy post bnde nie tp xb'kesempatan..hehe
nk cri serbe sedikit jee tntg karnival smlm :)

yeay , bermula la kisah....
yeayeah bgn lmbt.. da la ckgu suh b'kumpul pukul 7.20.. bgn pkul 6.45..rush la ape ag.. mandi cpt2 , sembahyang subuh jgn tinggal wlaupun lambat mane pon.. adek pulak tak bangun2 kate nk peg skola same sbb die terima anugerah cemerlang kat skola.. adoii lambatnye kau dekk..ape ag mle la nk b'kasar..

Nda : bangun la cepat , nk peg same tak nie?

Ana : urmmmm , yelaaa..

bape minit kemudian ( bkn jam ehh minit ckop da lambat tau..haha )...lepas da mandi , jenguk balik bilik adek..

Nda : ya Allah , tak bngun ag.. da la peg sendiri la.. lambat tinggal!

Ana : teros t'bngun , amek tuala tros mandi..

Nda : pndai pon nk bangun..

lepas tu , smbahyang + b'siap..jam suda menunjukkan pukul 7.10 pg.. wow , cmne niee.. lambat sgt da..tape2 , relax2.. seb bek adek siap awal.. yeay , bru bole peg same..haha

...perjalanan ke sekolah...

smpi sne seb bek x t'lambat..haha , puhh , lega.. da agak da.. janji awal tp still peg lambat.. manusia manusia.. ( ehh , b'syukur la seb bek tak kne tinggal :) )
yeay..smpi la The Mines Exhibition Center.. ramenyeeee.. rambang mate nengok ( bkn nk bli brg oke ) smpi sane syafie d kerumunie peminat2nyee.. " abg abg , nak sign :P " haha..alhamdulillah bnyk IPTA yg terlibat.. bole la tau serbe sedikit tntg kelayakan kemasukan Universiti :) bidang yg sy tnye ialah pendidikan dan law.. almaklumla.. bidang kemanusiaan ( sastera )..
jalan pnye jalan , akhirnye masok la booth UM.. tnye pnye tnye.. upenyee klu nk amek law kan MUET kne band 4.. ( si dia pon ade kate cmtu sblum nie tp mcm xcye jee yela die ske maen2 :) ) dan sume U cmtu.. -.- weeee , ttbe t'ingat MUET Speakin'isnin niee.. takottt..huhu..ase t'bedaye nk jalan daa lps dga..tp kuatkan semangat jgk.. yeay , U can do it LINDA!! go2 chaiyok!! :)
dlm pukul 11.00 pg , ade pengumuman tntg perasmian penutupan oleh Timbalan Perdana Menteri.. tak join pon , sbok tgk booth2 laen.. antarenye yg menjadi santapan mata ialah UKM , UUM , UIAM , USM dan laen2 :) banyak sgt.. sket kaki.. sebenanye nk amek num celcom sbb percume.. tp rame sgt.. t'batal niat :D haha..agpon utk ape kn..haha
lps2 da abes tgk2 sume.. sy , Epi dan Pijot p shoppin' center The Mines.. nk melahap pnye psai.. lapaaaa :) menu utk ptg tu tomyam cmpur..yumyum.. epi ngn nasik ayam die.. pijot ngn mee udang.. sume laen2..hehe.. abeh mkn singgah bli Mcflurry.. wow , senak prot..haha..igt nk singgah giant nk bli ape2 kee.. tp epi ngn pijot cm x'beminat jee.. :( bye2 coklattttt..

dlm p'jlnan tu.. ehh , bunyi ape tu.. cm meriah jee.. ohh , ghope2nyee ade match super dance kot.. wow , best2 la jgk.. muzik die yg mengasekkan sebenanyee.. pastu ade 1 team niee.. 2 org ppuan cinee.. tgh2 menari nie tbe2 die bkk bju.. wow , t'kjot eden.. da la dgn bju rambu ramba nyee.. ase kat hawaii kejap.. haha
nk raih mrkah lbeh la tu.. haha

da2 , seksi sgt la.. jum kte balikk.. haha.. smpi kat tmpt turun td.. yeay , mase untk photoshot kekawan..jomm.. haha.. nie la antare2 gmbonyee..


.. malas nk layan karenah dorg.. bek maen jao2 :D haha..

ckop2.. da abes da.. mase utk balik.. sgt penat.. home sweet home :)
smpi2 umah mandi dan sembahyang zuhur.. abes tu p atas katil tros ttdo.. xsedar langsung.. cian diee menunggu lamee.. haha..

tamat la alkisah Jom Masuk U.. :)

long distance~Assalamualaikum..

da bpe jam asyk dga lgu niee je..nape nie :( r i n d u sgt kee..huhu
lagu ape?? laa.. sbok je nk tau.. haha.. lagu nie agak melankolik + + manis + masin + masam + segala rase laa..nah rase kn 3 rase diee..


There's only so many songs that I can sing to pass the time
And I'm running outta things to do to get you off my mind (oh)
All I have is this picture in a frame
That I hold close to see your face everyday

With you is where id rather be
But we're stuck where we are and its so hard, so far
This long distance is killin me
I wish that you were here with me
But we're stuck where we are and its so hard, so far
This long distance is killin me
It's so hard (so hard)
When we are (when we are)
We're so far, this long distance is killin me
It's so hard (so hard)
When we are (when we are)
So far, this long distance is killin me


Now the minutes feel like hours and the hours feel like days
While I'm away
You know right now I can't be home
But I'm comin home soon, coming home soon
All I have is this picture in a frame
That I hold close to see your face again

With you is where I'd rather be
But we're stuck where we are and it's so hard, so far
This long distance is killin me
I wish that you were here with me
But we're stuck where we are and its so hard, so far

Can you hear me cryin? (Oooooh)
Can you hear me cryin? (Oooooh)
Can you hear me cryin? (Oooooh)

With you is where I'd rather be
But we're stuck where we are and it's so hard, so far
This long distance is killin me
I wish that you were here with me
But we're stuck where we are and its so hard, so far
It's so hard (so hard)
When we are (when we are)
We're so far, this long distance is killin me
It's so hard (so hard)
When we are (when we are)
So far, this long distance is killin me

There's only so many songs that I can sing to pass the time
:(